ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ

Bắt đầu từ năm 2014, ĐÔNG ĐÔ CTM có đào tạo chứng chỉ ngắn hạn các ngành sau:
  • Chứng chỉ VĂN THƯ LƯU TRỮ
  • Chứng chỉ THƯ VIỆN
  • Chứng chỉ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
  • Chứng chỉ TIN HỌC VĂN PHÒNG
  • Chứng chỉ KẾ TOÁN THỰC HÀNH (Thực tế)
Với các thời gian như sau:
  • CHỨNG CHỈ 1 THÁNG
  • CHỨNG CHỈ 3 THÁNG
  • CHỨNG CHỈ 6 THÁNG
Khai giảng liên tục trong năm, mỗi tháng đều có lớp mới.
Đăng ký trực tuyến tại đây: http://tinyurl.com/hoc-chung-chiComments