NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Một số chuyên ngành của ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC hiện đang đào tạo ở các trường:

§       Công nghệ vi sinh

§       Công nghệ tế bào

§       Công nghệ mô - công nghệ protein-enzym và kỹ thuật di

§       Công nghệ sinh học y dược, tin - sinh học.

Học ngành này, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về: nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học. 

Mặt khác, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học.

Sau khi tốt nghiêp, người học có thể đảm nhận các công việc như:

§        Giảng dạy sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và công nghệ sinh học ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường Trung học Phổ thông;

§        Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng;

§        Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và Công nghệ sinh học của các ngành hoặc các địa phương (bộ, sở, phòng,...), các trung tâm, tỉnh, thành phố, quận, huyện;

§        Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, nông, lâm, ngư, y dược, khoa học hình sự, công nghiệp nhẹ của các công ty nước ngoài chứ không chỉ riêng các doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty tư nhân chuyên môn.

THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGÀNH
      CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  • - Xét tuyển CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM theo điểm sàn Cao đẳng khối B, khối A hoặc học bạ PT Xét tuyển học bạ THPT hoặc điểm thi CĐ, ĐH 2014 vào hệ Cao đẳng chính quy ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMXét tuyển học bạ PT vào hệ cao ...
    Được đăng 03:50 3 thg 10, 2014 bởi ĐÀO TẠO PHÒNG
  • - Xét tuyển CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2014 Xét tuyển học bạ THPT hoặc điểm thi CĐ, ĐH 2014 vào hệ Cao đẳng chính quy ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌCXét tuyển học bạ PT vào hệ cao ...
    Được đăng 03:51 3 thg 10, 2014 bởi ĐÀO TẠO PHÒNG
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC


https://docs.google.com/forms/d/1ow9-AjVYEuQIvO9DX4n2JzLUqGu6fLmi8RXZKQlN2mI/viewform

Comments