NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

    Ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2012-2015. Ngành công nghệ thực phẩm trong những năm trở lại đây đã có những bước tiến dài và vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển. 

Công nghệ thực phẩm là gì?

Công nghệ thực phẩm là 1 trong 5 ngành thuộc khối ngành công nghệ chuyên về lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, vận hành dây chuyền sản xuất – bảo quản, tạo nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm hoặc dược phẩm, hóa học,…

Công nghệ thực phẩm học gì?

Sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hoá học, sinh học; vệ sinh an toàn thực phẩm; nguyên liệu chế biến và quy trình phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm; phương pháp chế biến thực phẩm… nhằm tối ưu hoá dinh dưỡng trong việc phục vụ nhu cầu ăn uống của cộng đồng.

Ngoài ra, trong quá trình học, sinh viên sẽ được học chuyên sâu về , công nghệ chế biến sữa và chất béo thực phẩm, công nghệ chế biến đường và đồ uống, công nghệ chế biến - đông lạnh thủy sản, bảo quản và chế biến lương thực... 

THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

https://docs.google.com/forms/d/1ow9-AjVYEuQIvO9DX4n2JzLUqGu6fLmi8RXZKQlN2mI/viewform
Comments